PH-Skalaen og vaskemidler

Hvorfor er dette viktig for deg? Vell, dette er den første grunnsteinen når det kommer til vaskemidler – Og det kan hjelpe deg med å finne ut hvilken type vaskemiddel som fungerer til den jobben du trenger å utføre.

pH-skalaen er en måte å måle hvor sur eller alkalisk en løsning er. Skalaen strekker seg fra 0 til 14, der 7 er definert som nøytralt. Verdier under 7 indikerer at løsningen er sur, mens verdier over 7 indikerer at løsningen er alkalisk. Når vi snakker om vaskemidler, er det viktig å forstå hvordan pH-verdien påvirker rengjøringsprosessen.

Alkaliske vaskemidler
har en pH-verdi over 7, vanligvis mellom 8 og 14. Disse vaskemidlene er effektive for å fjerne fett, olje og organisk møkk som er vanskelig å fjerne med nøytrale vaskemidler alene. Den høye pH-verdien gjør at alkaliske vaskemidler kan bryte ned og emulgere fettstoffer og annen organisk materiale som er vanskelig å fjerne. Det er viktig å merke seg at alkaliske vaskemidler kan være sterke, og de bør brukes med forsiktighet på materialer som er følsomme for høye pH-verdier, for eksempel visse typer metall eller maling.

Nøytrale vaskemidler
har en pH-verdi på 7, som er midtpunktet på pH-skalaen. Disse vaskemidlene er utviklet for generell rengjøring og er tryggere å bruke på et bredt spekter av materialer og overflater. De er egnet for vanlig rengjøring av gulv, vinduer, benkeplater og andre områder som ikke har behov for en spesialisert rengjøringseffekt. Nøytrale vaskemidler er også mindre sannsynlig å forårsake allergiske reaksjoner eller hudirritasjon.

Sure vaskemidler
har en pH-verdi under 7 og brukes hovedsakelig til spesifikke rengjøringsoppgaver. Disse vaskemidlene er effektive for å fjerne kalkavleiringer, rust og mineralavleiringer. Til hjemmebruk er det ofte brukt på bad, toaletter, dusjkabinetter og andre områder der det er behov for avkalking eller fjerning av harde vannflekker. I industri og jobbsammenheng brukes syrer ofte for å vaske vekk betongrester, kalkavleiringer og rust i industrisammenheng. Det er viktig å merke seg at sure vaskemidler kan være sterke og kan skade følsomme overflater. Derfor bør de brukes med forsiktighet og i samsvar med produsentens anvisninger.

For å oppnå beste resultater og bevare overflatene, er det viktig å velge riktig vaskemiddel basert på behovet og typen overflate som skal rengjøres. Alkaliske vaskemidler er ideelle for å fjerne fastsittende smuss og fett, nøytrale vaskemidler er egnet for generell rengjøring, mens sure vaskemidler er effektive for avkalking og fjerning av mineralavleiringer. Ved å forstå pH-skalaen og egenskapene til ulike vaskemidler, kan du ta informerte valg for å oppnå optimal rengjøringseffekt og samtidig ta vare på overflatene du arbeider med.

Flere sterkt alkaliske vaskemidler er også kanskje laget for daglig rengjøring. Da er det gjerne sånn at vaskemiddelet skal blandes såpass mye ut med vann, at ph verdien synker litt nærmere 7 – Og det blir da svakere og da også tryggere å bruke.

Det finnes også en god del av det vi kaller for petrokjemiske vaskemidler, som nesten sier seg seg – Disse er basert på olje. Her er det veldig mye midler som gjerne ligger på rundt pH 7. Disse er ofte laget med en oppgave som mål, og det er å fjerne olje, tjære og asfalt. Her kan man ofte finne gode erstatninger i alkaliske midler, som gjerne er mer miljøvennlig og rimeligere per liter fordi de er oppløselig i vann – Og kan da ofte blandes ut med vann før bruk.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: